pod_logo_png

Hammartå

En upphöjning och krökning av tån kallas hammartå. Det finns en tydlig ärftlig faktor i denna deformitet. Hammartå kan också uppstå om man har ett högt fotvalv (Pes valgus), detta eftersom trycket ökar på den främre trampdynan och att muskelfästena på tårna förkortas, vilket ger en upphöjning av tårna och hammartåställning uppstår.

En annan faktor som kan orsaka hammartå är sned ställning av stortåled (Hallux Valgus). Trycket från sned stortåled gör att tå nummer två kläms in och lyfts upp, vilket också kan drabba den tredje tån.