pod_logo_png

Medicinsk undersökning och analyser
(för avlastning eller korrigering).


På Podiatri lab utförs en medicinsk ortopedisk undersökning med följande analyser:
Fysio-anatomisk undersökning med symmetri-/belastningsmätning samt rörelsetest och palpation.
Statisk biomekanisk analys för att bedöma belastningsfördelning samt fot- och knäställning.
Biodynamisk analys av gångtest och avvecklingsaxel.
Allmän syn genom medicinsk palpation och rörelsetest i nedre extremiteterna. Mätning och analys av kroppsställningen.
Det är av yttersta vikt att hänsyn tas till alla dessa faktorer innan material och inlägg för korrigering och avlastning väljs. Genom rätt val kan vi även korrigera benlängd, viss scoliositet och avhjälpa olika ryggproblem.
Genom medicinsk dataanalys kan vi fastställa och exakt precisera fötternas åkommor och kroppens avvikelser av typ scoliositet, snedhet i bäckenet, accentuerad ko- eller hjulbenthet, överpronation eller supination, samt förändringar i foten i sin helhet. Denna analys använder vi i första hand för att korrekt kunna avlasta och korrigera på rätt ställe och med rätt material. Analysen ligger också till grund för rätt skoval.

Varje inlägg görs individuellt och anpassas till patientens åkommor med avseende på stötdämpning, densitet, korrigering och hänsyn till skor.